Vệ sinh công nghiệp

Công ty ABH xin thông báo đơn hàng vệ sinh công nghiệp :

Số lượng : 02 nam                                Độ tuổi: 25-35

Lương cơ bản : 150.000JPY/tháng .

Thu nhập tối thiểu: 110.000JPY/tháng.

Thời gian thi tuyển: 17/01/2019.

Dự kiến xuất cảnh: tháng 9/2019

 

ĐH_138-2019 _VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-1

Đối tác & Thương hiệu