Tìm hiểu về kỳ thi JLPT

Thi lấy bằng tiếng Nhật là cách để bạn đánh giá khả năng tiếng Nhật của bản thân tốt nhất. Việc luyện thi cũng giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về tiếng Nhật và ngôn ngữ nói chung. Luyện thi tiếng Nhật là việc mà tôi khuyên bạn nên làm, kể cả khi bạn không có ý định thi lấy bằng. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu về kỳ thi JLPT.

dia-chi-dao-tao-tieng-nhat-uy-tin1dia-chi-dao-tao-tieng-nhat-uy-tin1

Hiện tại, kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất.) Tiêu chuẩn đánh giá mỗi mức độ được tóm tắt dưới đây:

N1: Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng

 • Đọc: có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa djang, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn; Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
 • Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện, quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

N2: Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.

 • Đọc: Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản,… về các chủ đề đa dạng; Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
 • Nghe: Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng.

N3: Có thể hiểu ở mức nhất định bằng tiếng Nhật dùng trong các tình huống hằng ngày.

 • Đọc: Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể các vấn đề hàng ngày; có thể nắm bắt, khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí; có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình huống hàng ngày nếu được nói, diễn đạt theo cách khác.
 • Nghe: Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện, cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.

N4: Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản

 • Đọc: Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hằng ngày viết bằng những từ vựng và chữ Kanji cơ bản
 • Nghe: Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.

N5: Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản

 • Đọc: Có thê hiểu cụm từ, câu, đoạn văn đang cố định viết bằng chữ Hiragana, Katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
 • Nghe: Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh

Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?

Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.

Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức kỳ thi vào tháng 12 mà không tổ chức thi tháng 7.

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong đó:

HN: Cả tháng 7 và tháng 12.

HCM và ĐN: Chỉ tháng 12 (Tính ở thời điểm năm 2011.)

Nơi xin hồ sơ:

HN: 

 1. Khoa Đông Dương – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội. Kỳ thi: Tháng 7, tháng 12.
 2. Đại học Hà nội: Chỉ kỳ thi tháng 12.

HCM:

Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Kỳ thi: Tháng 12.

ĐN:

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Kỳ thi: Tháng 12.

english

HÌNH THỨC THI, MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI

Có 3 phần:

Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp)

Đọc hiểu

 • Nghe hiểu

Cấp N1, N2 thi Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu chung. N3, N4, N5 thì chia làm 2 phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ bao gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.

Các cấp từ N5 – N1 đều có thi nghe hiểu riêng.

ĐIỂM SỐ CÁC PHẦN THI

Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 – 180, trong đó:

 • Cấp N1, N2, N3:

Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 – 60

Đọc hiểu: 0 – 60

Nghe hiểu: 0 – 60

 • Cấp N4, N5:

Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) – đọc hiểu: 0 – 120

Nghe hiểu: 0 – 60

Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT

Huongminh_diem_chuan_de_dat_ky_thi_JLPT (1)

 • N1: Tổng trên 100 điềm (tối đa 180 điểm)

Điểm Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

 • N2: Tổng trên 90 điềm (tối đa 180 điểm)

Điểm Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

 • N3: Tổng trên 95 điềm (tối đa 180 điểm)

Điểm Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

 • N4: Tổng trên 90 điềm (tối đa 180 điểm)

Điểm Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và Đọc hiểu: Trên 38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

 • N5: Tổng trên 80 điềm (tối đa 180 điểm)

Điểm Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và Đọc hiểu: Trên 38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (tối đa 60 điểm)

Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?

 1. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.
 2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.

Thời gian đăng ký: Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4.

Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.

Các bạn cần xem hồ sơ hướng dẫn chứ không nên chỉ dựa vào thông tin ở Saroma Lang.

TRẢ KẾT QUẢ: Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9; Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.

Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_index.html

Bài viết khác
Đối tác & Thương hiệu