Nông nghiệp trồng trọt

Công ty ABH thông báo đơn hàng nông nghiệp trồng trọt: 

Địa điểm làm việc : Tỉnh Iwate.

Đối tượng : Nữ 

Độ tuổi : 18 – 25 tuổi.

Dự kiến thi tuyển : 18/01/2019.

Dự kiến xuất cảnh: Tháng 6/2019

ĐH_04.01.2019_NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT-1

Bài viết khác
Đối tác & Thương hiệu