Học bổng thạc sỹ tiếng Anh ABP 2017 – Đại học Shizuoka

Trường Đại học Shizuoka – Nhật Bản tiếp tục tuyển sinh cho khóa học thạc sỹ bằng tiếng Anh trong chương trình Cầu nối châu Á (ABP) năm 2017. Các ứng viên ngoài khả năng tiếng Anh cần yêu cầu có trình độ tiếng Nhật từ N5 đến N3. 
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường là 40 học viên gồm các ngành Công nghệ, tin học, nông nghiệp và khoa học tự nhiên. Ngành công nghệ bao gồm Quản trị kinh doanh, ngành tin học bao gồm Tin học xã hội (xã hội học, tâm lý học…). 40 ứng viên vượt qua kỳ thi tuyển sinh sẽ được MIỄN TOÀN BỘ HỌC PHÍ 2 NĂM. Ngoài ra, nhà trường cấp học bổng 40,000Yên/tháng trong vòng 1 năm cho 20 học viên có kết quả tốt nhất. Nhà trường không tổ chức thi viết mà chỉ thi phỏng vấn qua skype.

Thông tin tuyển sinh:
– Thời gian nhận đơn: 12/03 ~ 24/03/2017 (10h00 am, giờ Việt Nam)
– Thời gian thi phỏng vấn skype: 25/05 ~ 08/06/2017
– Thông báo kết quả: 15/06/2017
– Ngày nhập học: 01/10/2017
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại website của nhà trường:
– Tiếng Nhật:  http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/news/
– Tiếng Anh: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/eng/news/
Đối tác & Thương hiệu