Hoàn thiện nội thất

Công ty ABH thông báo đơn hàng:  Hoàn thiện nội thất.

Địa điểm làm việc : Tỉnh Tokushima và Kanagawa.

Đối tượng tuyển dụng: Nam 

Dự kiến thi tuyển : 26/01/2019.

Dự kiến xuất cảnh: Tháng 08/2019.

ĐH_03.01.2019_HOÀN THIỆN NỘI THẤT-1

Bài viết khác
Đối tác & Thương hiệu