Du học Mỹ

Phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ hay khó?
Theo số liệu báo cáo mới đây nhất của lãnh sự sứ quán Mỹ tại TP.HCM có khoảng 35,1% số người xin cấp VISA bị từ chối, nghĩa là cứ có 3 người xin VISA thì có 1 người rớt....
Đối tác & Thương hiệu