Đơn hàng may quần áo trẻ em

Công ty ABH thông báo đơn hàng :

Ngành nghề: May quần áo trẻ em .

Địa điểm làm việc: Iwate .

Số lượng tuyển dụng: 4 nữ

Kinh nghiệm làm việc từ : 1-3 năm .

ĐH_01.01.2019 -MAY IWATE-1 ĐH_02.01.2019 -MAY IWATE-1

Bài viết khác
Đối tác & Thương hiệu