Đơn hàng hàn nam

Công ty ABH xin thông báo đơn hàng 

Đối tượng : Nam                     Tuổi từ 19-36

Yêu cầu các ứng viên tham gia có kinh nghiệm hàn. 

 

ĐH_149.2018_ĐƠN HÀNG HÀN-1

Bài viết khác
Đối tác & Thương hiệu