Đơn điều dưỡng viên

 

Công ty ABH kính thông báo đến quý vị 

 Tuyển điều dưỡng viên tháng 11/2018.

Công việc chăm sóc người già và bệnh nhân 

Độ tuổi từ : 18 -25 tuổi . Yêu cầu tốt nghiệp cấp 3 trở lê n .

Mức lương cơ bản : 135.000 JPY/tháng

Thực lĩnh: 115.000 JPY/tháng ( chưa tính làm thêm )

Phí xuất cảnh 4.700USD + 20.000.000vnđ học phí.

Thời gian thi tuyển 13/11/2018.

ĐH_127.112018- ĐIỀU DƯỠNG-1

Đối tác & Thương hiệu