Điểm danh học bổng du học đất nước Nhật Bản

GD&TĐ – Thời gian gần đây, Nhật Bản trở thành một “địa chỉ vàng” cho du học sinh Việt Nam với các trường học có chất lượng đào tạo uy tín, học phí vừa phải, văn hóa tương đồng, môi trường sống và con người thân thiện… Cùng GD&TĐ điểm danh học bổng du học đất nước Mặt trời mọc.

Học bổng cho lưu học sinh đang cư trú tại Nhật Bản

Đó là các học bổng: Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) (đăng ký tại Việt Nam hoặc đăng ký tại Nhật Bản); Chế độ học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản; Chế độ học bổng của các đoàn thể tư nhân và chính quyền địa phương; Chế độ học bổng của trường; Chế độ miễn giảm học phí.

Đa số các học bổng trên đều yêu cầu ứng viên phải là “Lưu học sinh đang cư trú tại Nhật Bản “ (trừ học bổng của Chính phủ Nhật Bản đăng ký từ nước ngoài), vì vậy không thể đăng ký được từ Việt Nam. Sau khi sang Nhật Bản học tập, lưu học sinh có thể đăng ký các học bổng này thông qua trường học của mình.

Nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản như thế nào?

13-17 (1)

Theo hướng dẫn của chuyên gia phụ trách lĩnh vực giáo dục (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam), có 2 cách thức để đăng ký xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản từ Việt Nam.

Thứ nhất, ứng viên do trường đại học tiến cử: Du học theo Hiệp định giao lưu được ký kết giữa trường đại học của Việt Nam và trường đại học của Nhật Bản. Trường đại học của Nhật Bản sẽ đăng ký xin cấp trực tiếp với Chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản).

Trước tiên, ứng viên cần tìm hiểu xem trường đại học mà mình đang theo học có ký hiệp định hợp tác với trường đại học nào ở Nhật Bản không, trường hợp có ký kết thì ứng viên hãy liên lạc với trường đại học của Nhật Bản để tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ xin cấp học bổng.

Thứ hai, ứng viên do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử: Trên cơ sở công hàm của Đại sứ quán Nhật Bản, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ tiến hành tuyển sinh cho học bổng này.

Có 6 hình thức học bổng được tuyển chọn thông qua sự tiến cử của Đại sứ quán Nhật Bản. Đó là: Lưu học sinh nghiên cứu sinh; Lưu học sinh đại học; Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật; Lưu học sinh trung cấp dạy nghề; Lưu học sinh ngành giáo dục; Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản.

Chế độ “Học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản”

service_main_05

Theo giới thiệu từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, “Chế độ học bổng khuyến khích học tập dành cho lưu học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản” do Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản tiến hành dành cho đối tượng là các lưu học sinh tư phí người nước ngoài đang theo học các trường đại học, đại học ngắn hạn, cao đẳng kỹ thuật (học sinh từ năm thứ 3 trở lên), trung cấp dạy nghề tại Nhật Bản.

Lưu học sinh có tư cách lưu trú là “lưu học” đều có thể đăng ký học bổng này, trừ những lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản hoặc được Chính phủ các nước phái cử sang Nhật Bản. Chế độ học bổng này được đăng ký thông qua các cơ sở giáo dục là trường đại học, khoa sau đại học của các trường, đai học ngắn hạn, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp dạy nghề, cơ quan giáo dục đang tiến hành các khóa học dự bị để vào đại học ở Nhật Bản.

Học bổng này được cấp theo số lượng lưu học sinh theo học tại từng trường, vì vậy cần lưu ý rằng số lượng học sinh xin học bổng sẽ bị giới hạn tùy theo trường.

Mức độ học bổng được cấp: Bậc sau đại học 48.000 yên/tháng; Bậc đại học 48.000 yên/tháng; Cơ quan giảng dạy tiếng Nhật 30.000 yên/tháng (số tiền học bổng này thay đổi theo từng năm).
Thời gian cấp học bổng: 12 tháng (từ tháng 4 của năm được quyết định cấp học bổng đến tháng 3 của năm tiếp theo).

Các học bổng của đoàn thể tư nhân và cơ quan hành chính địa phương

Học bổng có thể đăng ký trước khi sang đến Nhật Bản khá hạn chế, tuy nhiên sau khi sang đến Nhật Bản thì có rất nhiều loại hình học bổng mà ứng viên có thể đăng ký được.

Trên trang web của Tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản có đăng tải tài liệu tổng hợp của 160 loại hình học bổng khác nhau của các đoàn thể tư nhân và chính quyền địa phương ngoài học bổng của Chính phủ Nhật Bản.

Chế độ học bổng và chế độ miễn giảm học phí trong nhà trường tại Nhật Bản

Tùy theo cơ chế của từng trường đại học, các trường sẽ xây dựng các chế độ học bổng dành cho học sinh của trường cũng như thực hiện chế độ miễn giảm học phí (một phần hoặc toàn bộ tiền nhập học và học phí). Nói chung các lưu học sinh có kết quả học tập tốt và điều kiện kinh tế khó khăn sẽ là đối tượng được cấp học bổng này.

Thời gian đăng ký học bổng sẽ khác nhau tùy theo từng trường, vì vậy cần liên lạc trực tiếp với trường để biết thông tin chi tiết.

Nguồn: Sưu tầm

Đối tác & Thương hiệu